Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A (2011-2023)

SUY NIỆM

 – Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm C (2016) 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,1-12) 

Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

Ông Tôma nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?” Đức Giêsu đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Philípphê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Năm 2017:

Lễ 17g30 thứ Bảy Tôn vinh Mẹ Fatima: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2014:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2011:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng