Nghe giảng Chúa nhật VI Phục sinh năm B (2012-2024)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2016)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 15,9-17).

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 

Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.  Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.  Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Năm 2024: 

09.05.2021: 

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2018: 

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín – Thánh Vinhsơn Phêriê

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo

Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2015: 

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Phanxi cô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012: 

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM