Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm B (2012, 2015, 2018, 2021)

 

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm A (2011 – 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

Nghe giảng Chúa nhật XXII thường niên năm B (2012, 2015 và 2018)

Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,

còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,

vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
 

Năm 2021:

Năm 2018

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Trần hưng Đạo

Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2015

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2012

Lm Đa Minh Trương Kim Hương – Hội Bà mẹ Công giáo
Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao
Lm Gioan B. Trần Anh Long
Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 

SUY NIỆM