Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm A (2020, 2014, 2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2016)

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 21,28-32) 

Khi ấy Đức Giêsu nói với các Thượng tế và đầu mục rằng :

“Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp : “Con không muốn đâu !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : “Thưa ngài, con đây !” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.”

Đức Giêsu nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Ngày 27.09.2020:

Lm. Giuse Nguyễn Đức Linh, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP

Pt. Phêrô Nguyễn Duy Đạt, OP

Ngày 28.9.2014:

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 06g15: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 07g30: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 25.9.2011:

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Đaminh Trần Văn Chính