Những cánh tay nối dài (12.09.2017 – Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên năm A)  

Lời Chúa: Lc 6,12-19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca  

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Chúa Giê-su khi thi hành sứ vụ ở trần gian, Người thường hay cầu nguyện trước khi bắt tay làm một việc nào đó. Chúa Giê-su nhận thấy khi Người đi khắp nơi giảng dạy dân chúng, làm nhiều phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ… cho họ; thì việc rao giảng Tin Mừng Cứu Độ là hết sức hệ trọng hơn cả.

Chúa Giê-su không muốn chỉ một mình Người đi rao giảng Tin Mừng. Nhưng Người  muốn có những cánh tay nối dài để cùng thực hiện sứ vụ rao giảng. Vì thế, Chúa Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Chúa Cha để nhận biết thánh ý Ngài, và sáng hôm sau Người đã quyết định chọn ra mười hai tông đồ chia sẻ nhiệm vụ trọng hệ này.

Tin Mừng theo thánh Lu-ca cho thấy Chúa Giêsu đã cho con người được tham dự vào công việc rao giảng Tin Mừng Cứu Độ mà Chúa Cha đã trao ban cho Người; kèm theo lệnh truyền: “Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (x. Mt 28,19-20)

Việc Chúa tuyển chọn các tông đồ, cũng thức tỉnh mỗi Ki-tô hữu nhận ra sứ mệnh tông đồ của mình:

Làm thế nào cho thế giới hôm nay nhận ra Chúa Giê-su vẫn luôn hiện diện ngay trong cuộc sống ?

Làm thế nào cho mọi người hôm nay nhận ra diện mạo và tình thương của Thiên chúa ?

Làm thế nào để trở thành những sứ giả đích thực của Thiên Chúa và làm việc đúng như ý Chúa muốn ?

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn chu toàn bổn phận làm con Chúa mỗi ngày và xin cho con biết làm việc đúng như thánh ý của Ngài. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *