Nước… (28.03.2017 – Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay năm A)

Lời Chúa: Ga 5,1-3a.5-16

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” 11 Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !’” 12 Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’ ?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

 

Khoảng 1800 năm trước kỷ nguyên Tây lịch, vào đời nhà Thương (Trung Hoa) người ta vẽ hình tượngđể muốn ám chỉ “dòng nước”, sau được tự hóa thành chữ thủy () có nghĩa là nước.

… Phúc âm thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giê-su chữa lành một người bại liệt đã 38 năm ở hồ nước tại Bết-da-tha. Qua đó, giúp ta suy tư về ý nghĩa của nước.

Nước được  như nguồn mạch sự sống.

Nước còn là biểu trưng cho phúc lành của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người.

Cùng một ý nghĩa đó, nước biểu trưng cho sự sống, sự sống lại, và biểu trưng cho bí tích Rửa tội nữa.

Chúa Giê-su cũng đã tỏ lộ chính Ngài là mạch nước trường sinh đem lại sự sống vĩnh cửu cho những ai chạy đến với Ngài .

Phúc âm cho thấy Chúa Giêsu đã chữa lành người bại liệt, không chỉ về phần thể xác, mà còn chữa lành cả phần tâm linh (x. Ga 5,14-15).

Ngày hôm nay, Chúa Giê-su cũng đang hỏi tôi và anh: “Các anh có muốn khỏi bệnh hay không ?”

Vậy anh và tôi có muốn chỗi dậy và tiếp tục đến đích hành trình cuộc đời của mình không ?

Lạy Chúa, xin giúp con khám phá triệt để giá trị của bí tích Giải tội, và biết siêng năng lãnh nhận bí tích luôn, để con được tái sinh ơn nghĩa với Chúa và sống xứng đáng là con của Chúa. Amen.

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *