Quyền năng Thiên Chúa (28.05.2016 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mc 11,27-33

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi Người đi đi lại lại trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi : 28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy ?” 29 Đức Giê-su đáp : “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta ? Các ông trả lời cho tôi đi !” 31 Họ bàn với nhau : “Nếu mình nói : ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại : ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ 32 Nhưng chẳng lẽ mình nói : ‘Do người ta’ ?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. 33 Họ mới trả lời Đức Giê-su : “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ : “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc chạm trán giữa các thượng tế, kinh sư và các kỳ mục của người Do Thái với Đức Giêsu trong sân đền thờ Giê-ru-sa-lem, khi Người cùng các môn đệ đến đây để chuẩn bị mừng lễ Vượt qua, một đại lễ của người Do Thái (x. Mt 21; Ga 12).

Giới lãnh đạo tinh thần trong dân Do Thái luôn soi mói những việc Đức Giêsu làm và không bỏ qua một cơ hội nào để có thể chất vấn Người; có một khoảng cách giữa họ và Đức Giêsu, đó là tính kiêu căng, tự phụ của một dân tộc từng được Thiên Chúa yêu thương coi như dân riêng của Chúa, họ luôn tự hào có lề luật Mô-sê, và họ đang lạm dụng lề luật để củng cố vai trò lãnh đạo của mình, nhằm mục đích tôn vinh phe nhóm và hưởng lợi từ những đóng góp của dân chúng; nhiều luật lệ chú trọng đến hình thức bên ngoài hơn tinh thần bên trong được họ thêm thắt vào, làm cho việc giữ luật trở nên gánh nặng cho dân, còn họ thì không hề chạm ngón tay.

Ngược lại, chủ trương của Đức Giêsu khác với những quan điểm của các thượng tế, kinh sư, và các kỳ mục Do Thái; Đức Giêsu chú trọng nhiều hơn đến đời sống thiêng liêng của mọi người, đó là: Tôn thờ Thiên Chúa và thực thi lề luật với sự chân thành và lòng yêu mến. Người giảng dạy sự thật và vạch trần những tập tục, truyền thống không phù hợp với lề luật và đang làm cho dân chúng xa lìa đường lối của Thiên Chúa; Người đối lập với họ và trở thành kẻ thù vì không về phe với họ, không đồng thuận với những quan điểm và hành động của họ. Lời giảng dạy khôn ngoan và đầy uy quyền của Đức Giêsu, cũng như những dấu kỳ, phép lạ Người đã làm cho dân, biểu tỏ quyền năng của Thiên Chúa nơi Đấng Mê-si-a, Đấng phải đến để giải cứu dân tộc It-ra-en mà các tổ phụ, các ngôn sứ đã loan báo và mọi người đang trông mong chờ đợi; nhưng họ cố chấp, cứng lòng và không tin.

Gặp gỡ Đức Giêsu và các môn đệ của người trong đền thờ, các thượng tế, kinh sư, và các kỳ mục Do Thái đến chất vấn Người: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? “. Giới lãnh đạo Do Thái đưa ra câu hỏi với Đức Giêsu,  không phải với ý tốt lành để họ tôn vinh Người; nhưng ngược, lại họ muốn tìm ra một chứng cớ để có thể loại trừ Người. Thấu hiểu lòng dạ độc ác của các thượng tế, kinh sư, và các kỳ mục; Đức Giêsu đưa ra điều kiện theo kiểu “bánh ít cho đi, bánh qui cho lại”: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta?”  

Câu hỏi của Đức Giêsu đặt các thượng tế, kinh sư, và các kỳ mục vào tình thế khó xử; vì câu trả lời của họ sẽ vạch trần sự sai trái mà chính họ đang vướng mắc, đó là không tin lời rao giảng của ông Gio-an tiền hô mà sám hối, hoán cải; đang khi đó mọi người đều cho rằng Gio-an tẩy giả là ngôn sứ Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế ngự đến; còn họ thì không tin. Trả lời “do trời” hay “do người ta” đều bất lợi cho họ; vì thế họ nói: “chúng tôi không biết”.

Đức Giê-su liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Thái độ của những người lãnh đạo Do Thái không những cứng lòng không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ muôn dân đang trông đợi, mà họ còn cố chấp, ganh ghét, đố kỵ và tìm cách loại trừ Người. Nhưng sự khôn ngoan của Đức Giêsu đã làm cho họ bẽ mặt và nhận ra quyền năng ấy là do Thiên Chúa.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

Tin tưởng mạnh mẽ Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là Đấng Cứu Độ nhân loại; Người đã dùng quyền năng Thiên Chúa mà giảng dậy và ban ơn cứu độ; tôi phải đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Người và áp dụng trong cuộc sống đời thường với sự hăng say và lòng yêu mến chân thành.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin để con kiên vững trong đường lối của Chúa và nhờ quyền năng Lời Chúa, con biến đổi lối sống của mình như lòng Chúa mong ước.

SỐNG TIN MỪNG

Siêng năng đọc, suy niệm, cầu nguyện và sống Phúc Âm mỗi ngày.