TH online 03 : Chúa Kitô thiết lập các Bí tích

Thần học online

 Bí tích tổng quát

Bài 3: Chúa Kitô thiết lập các Bí tích

 

Tất cả mọi nghi lễ của các tôn giáo tự nhiên, kể cả của Dothái giáo, đều là những cố gắng của con người vươn lên để kết hợp với Thiên Chúa. Nhưng mặc khải lại cho thấy rằng không phải con người vươn lên là đụng tới Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa cúi xuống nắm tay con người; chính Thiên Chúa chủ động đến gặp gỡ con người; Thiên Chúa đã đến mặc lấy thân phận con người để con người gặp gỡ được Thiên Chúa.

Chính vì vậy, các bí tích luôn là cử chỉ của Thiên Chúa chứ không phải là của con người. Cử chỉ lớn nhất chính là cuộc nhập thể của Đức Kitô (Xc. Gl 4, 4). Cuộc nhập thể này là một dấu chỉ, một bí tích; cho nên tất cả mọi hành vi trong cuộc đời của Chúa Kitô: từ khi Người sinh ra, lớn lên, công khai rao giảng Tin mừng, chữa lành bệnh tật, làm nhiều phép lạ, thứ tha tội lỗi, thiết lập bí tích Thánh Thể… cho đến khi chịu chết nhục nhã trên thập giá, đều là những hành vi mang tính bí tích, nghĩa là những dấu chỉ mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha và về Vương quốc của Người; những hành vi này có sức cứu độ, đem lại cho con người sự sống đời đời (Xc. Ga 20, 30-31). Những cử chỉ này không bao giờ mất đi, nhưng sẽ tồn tại mãi mãi, vì Đức Kitô, bí tích của cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người vẫn ở với ta mọi ngày cho đến tận thế, và Người sẽ tiếp tục thực hiện các cử chỉ ấy qua các bí tích của Hội thánh. (Từ cạn sượn bị đâm thâu, tr 46) Chính Người đã thiết lập các bí tích.