Thần học luân lý 29 và 30: Các yếu tố xác định tính luân lý hành vi

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 29 và 30: Các yếu tố xác định tính luân lý hành vi 

“Có những hành vi cụ thể luôn luôn là sai, vì ngay khi chọn lựa, ý chí đã lệch lạc; đó là một điều xấu luân lý. Không được phép làm điều xấu để đạt một kết quả tốt.” (GLHTCG số 1761)

Chúng ta cùng tìm hiểu 3 yếu tố: đối tượng, hoàn cảnh, và ý hướng, để xác định một hành vi có tính luân lý và tính vô luân.

0JU825ROkNM