Thần học luân lý 31: Tội lỗi theo Kinh Thánh và theo các Giáo phụ

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 31: Tội lỗi theo Kinh Thánh và theo các Giáo phụ 

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)

Hiện nay, một số ý kiến cho rằng kinh nghiệm tội lỗi là một mặc cảm bệnh hoạn, nên cần phải loại bỏ nó và xây dựng “một nền luân lý không tội lỗi”. Chúng ta trở về với Kinh Thánh và các Giáo phụ để tìm hiểu thực tại tội lỗi.

TVtANzTM0Lg