Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay (12.03.2022)

 

Ca nhập lễ

Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,

bổ sức cho tâm hồn ;

thánh ý Chúa thật là vững chắc

cho người dại nên khôn.

Bài đọc 1: Đnl 26,16-19

Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.

Bài trích sách Đệ nhị luật.

Ông Mô-sê nói với dân rằng : “Hôm nay, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy.

“Hôm nay, anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người.  Hôm nay, Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người như Người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người,  rằng Người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán.”

Đáp ca

Đ. Hạnh phúc thay
người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

Đ. Hạnh phúc thay
người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban.

Đ. Hạnh phúc thay
người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh.Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.

Đ. Hạnh phúc thay
người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

Tin Mừng: Mt 5,43-48

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.  Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ?  Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ?  Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Ca hiệp lễ

Chúa nói : “Anh em hãy nên hoàn thiện,

như Cha của anh em, Đấng ngự trên trời,

là Đấng hoàn thiện.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *