Theo Chúa Giê-su phục vụ (28.02.2018 – Thứ Tư Tuần II Mùa Chay)

 Lời Chúa: Mt 20,17-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

17 Khi ấy, lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường Người nói với các ông : 18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Kể truyện:

Một câu chuyện làm Mẹ Têrêsa cảm kích thường hay được Mẹ kể:

Mẹ Têrêsa kể:

Năm 1982, một hôm có 2 người trẻ tới nhà chúng tôi tại Calcutta.

“Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi:

– Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế?

Họ trả lời:

– Chúng con vừa cưới nhau được hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con đã suy nghĩ nhiều. Sau cùng, chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình, và chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí cho đám cưới để tặng những người không được may mắn như chúng con”.

Suy niệm:

“Phục vụ và hiến dâng”, đó chính là Đức Giê-su Ki-tô đã phục vụ và hiến dâng cả mạng sống để cứu chuộc nhân loại.

Phục vụ để làm lợi ích cho người khác. Phục vụ luôn luôn phải có hy sinh, phục vụ càng nhiều hy sinh càng lớn. Phục vụ hết mình chính là hy sinh quên cả bản thân mình.

Chúa Giê-su biết rõ khi lên Giê-ru-sa-lem là sẽ bị kết án và sẽ phải chết ô nhục, nhưng Người phải đến đó để được phục vụ hết mình, bằng cả cái chết. Chính sự phục vụ hiến dâng hoàn hảo ấy mới đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. 18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người.” (Mt)

Mục đích của phục vụ sẽ đem lại lợi ích cho người phục vụ và được phục vụ. Trong mọi trường hợp, hoàn cảnh đều có phục vụ: phục vụ nơi công cộng, phục vụ bệnh viện, phục vụ nhà hàng, phục vụ khách sạn.., phục vụ trong đoàn thể, phục vụ trong nhà thờ, nơi tôn nghiêm, phục vụ trong nhà, phục vụ ngoài đường phố…

Tất cả đều là phục vụ. Phục vụ nào cũng được trả công.

Với người Kito hữu, chúng ta có hai lựa chọn để phục vụ: Phục vụ Thiên Chúa và phục vụ anh em; phục vụ để sống ở đời này và phục vụ để được sống đời đời nơi Nước Trời.

Trong công việc hằng ngày, chúng ta phục vụ để mưu sinh. Có những phục vụ mang lại lợi ích thánh thiện, thiêng liêng: phục vụ chân chính, yêu thương. Có những phục vụ mang lại thiệt hại, tội lỗi: phục vụ gian dối, giả hình.

Tùy vào cách phục vụ mà ta sẽ được trả công như thế nào. “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6, 38)

Hãy phục vụ như Chúa Giê-su dạy: “Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống.” (Mt 20, 28)

Phục vụ như trong dụ ngôn người Samari nhân lành. Người thanh niên trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối  với người ấy.” Đức Giê-su bảo anh ta: “Ang hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10, 37)

Cuộc sống hôm nay, chung quanh ta có rất nhiều người có hoàn cảnh đau thương, bệnh hoạn hơn cả người trong dụ ngôn bị cướp. Họ bị câm, bị điếc, đui mù, què quặt cả chân tay, bại liệt… họ đang lê lết trên vỉa hè, khắp phố phường để ăn xin. Cơm không đủ no, áo không đủ ấm, không có nơi nương tựa… Hãy đến mà phục vụ. Như Chúa Giê-su biết lên Giê-ru-sa-lem sẽ phải chết, nhưng Ngài phải đến. Vì đến đó mới phục vụ và hiến dâng.

Khi chúng ta phục vụ tha nhân, chúng ta sẽ cảm nhận được nụ cười nồng ấm từ họ, và chúng ta cũng cảm nhận được Niềm Vui Nước Trời ngay trên trần gian. Vì chính Chúa sẽ đong đấu đầy cho chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết phục vụ tha nhân với lòng xót thương như Chúa đã hy sinh phục vụ cho chúng con được cứu rỗi. Xin cho chúng con biết: “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em” để chúng con phục vụ trong tin yêu. Amen./.

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *