Luôn có ý ngay lành với mọi người (22.05.2024 -Thứ Tư Tuần VII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa:  Gc 4,13-17 (năm, chẵn), Mc 9,38-40

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 9,38-40)

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Luôn có ý ngay lành với mọi người (22.05.2024)

 “Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”. 

Các môn đệ của Chúa Giê-su vẫn còn giữ một cái nhìn khép kín, phân biệt, và nhất là đố kỵ với những người chưa cụ thể theo con đường của Thầy mình. Đã vậy, còn phủ nhận những gì là tốt lành thiện hảo nơi những con người ấy. Chúa Giê-su mở ra cho các môn đệ Người, và cả chúng ta nữa, một cái nhìn thông thoáng, quảng đại hơn đối với những ai chưa cụ thể thuộc về Đức Ki-tô: Hãy có ý ngay lành đối với họ, bởi vì, Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động khắp mọi nơi, mọi lúc trong mọi người, để mọi người tìm đến với sự công chính của Thiên Chúa.

Chúa Giê-su nói: “Ðừng ngăn cấm anh ta, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy”. Chúng ta có thể hiểu rằng: ai biết nhân danh Chúa Ki-tô mà thực hiện một việc lành cho người khác, thì hẳn là người ấy đã nhận được một tác động thiện hảo của Chúa Thánh Thần. Xin đừng nghĩ rằng chỉ có người công giáo mới được phép làm việc lành phúc đức. Đừng khư khư giữ cho mình cái đặc quyền ấy, rồi lại đánh giá, xem thường, loại trừ tha nhân cùng bao điều quý giá nơi họ.

Chúa mời gọi các gia đình và từng người chúng hãy biết trân trọng và đón nhận những gì là thiện hảo, là công chính trong thế giới chúng ta đang sống. Bởi, nếu sự gian ác, bất chính là bắt nguồn từ Sa-tan, thì sự thiện hảo, sự công chính lại luôn bắt nguồn từ Thiên Chúa. Hãy có ý ngay lành đối với mọi người. Hơn thế nữa, hãy mở lòng ra mà đón nhận tất cả những ai đang khao khát chân lý, vì họ đã được Chúa Thánh Thần tác động bên trong họ nhiều hơn là bởi lời chứng và đời chứng của chúng ta. Đừng vỗ ngực xưng tên mình là người công giáo, nhưng hãy luôn sống công chính theo Tin Mừng của Đức Giê-su.

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con luôn biết trân trọng đón nhận những hoa trái tốt lành của Chúa Thánh Thần nơi mọi người, không phân biệt một ai, để chúng con sống đúng theo Lời Chúa chỉ dạy. Amen.

BCT

Làm mới lại chân dung Đức Ki-tô Sự Thật (23.02.2022)

Ngày 23.02: Lễ Nhớ Thánh Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo

“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”. (Mc 9,40)

Chúa Giê-su là Sự Thật. Nơi Người, không có điều chi dối trá. Lời Người là Sự Thật vĩnh cửu, là Sự Thật dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Cuộc đời Người là Sự Thật chứng minh cho Lời Người đã dạy. Không có Lời nào Người đã nói, mà Người đã không làm. Người không nói một đường, làm một nẻo. Sống trong sự thật vẫn luôn là một thách thức lớn, một thách thức luôn luôn khó đối với mỗi con người, không kể là thành phần, giai cấp hay trình độ học hàm học vị nào cả! Bởi, sự dối trá vẫn là kế hoạch của Sa-tan và còn là di chứng tật nguyền của nguyên tổ để lại.

Nếu nguyên tổ đã sống trong sự thật, thì hẳn là đã không có chuyện lẫn trốn, ẩn nấp, như trò chơi “cút bắt” để Chúa phải lên tiếng: “Adong! Ngươi ở đâu rồi”. Với  Chúa  Giê-su,  chuyện  thật  ra  thật,  chuyện  giả  ra  giả. Không có chuyện che đậy, hay giấu nhẹm. Chuyện trong bóng tối sẽ phơi trên mái nhà! Vì thế, “nếu có ai nhân danh Thầy mà trừ quỷ, thì cũng đừng ngăn cấm họ, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy”. Không có chuyện vừa ủng hộ, vừa chống đối. Cũng chẳng có chuyện nói Lời rất thật, mà sống rất dối. Không thể mượn danh Chúa để đánh bóng vẻ đạo đức bên ngoài của mình. Thời kỳ ấy đã xưa rồi. Vết xe đổ dối trá ấy đã lồ lộ rồi!

Đây là lúc mà Giáo Hội đấm ngực mình, và khẩn cấp làm mới lại chân dung Đức Ki-tô Sự Thật giữa lòng thế giới đang quá nhiều dối trá. Ước gì các gia đình chúng ta hãy sống thật lòng với Chúa và thật lòng với nhau. Bởi vì, nếu dám dối với Chúa, thì không khó gì, không ngại gì, mà chẳng dối với nhau. Sự dối trá cắt đứt tương quan nghĩa tình với Chúa, và làm đổ nát gia đình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình chúng con sống như đang sống trước mặt Chúa, để mọi việc làm là sự thật đẹp lòng Chúa luôn. Amen.

BCT

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (27.02.2019)

Hôm nay, Chúa Giêsu như dạy cách riêng với các tông đồ khi đối nhân xử thế dưới ánh sáng Tin Mừng yêu thương của Người.

Trước hết Chúa muốn các tông đồ quảng đại đón nhận những người khác mình, như các tông đồ đã nói: “Người ấy không theo chúng ta”. “Không theo chúng ta” nhưng họ đang làm việc trừ quỷ, tức là họ đang làm được những việc tốt lành, việc thiện. Mà mọi điều tốt lành phải từ Thiên Chúa mà đến. “Họ không theo chúng ta”, nhưng họ đều được Thiên Chúa tạo dựng và có quyền gọi Thiên Chúa là cha như “ Chúng ta”. Tiếp đến Chúa cũng muốn các tông đồ đại lượng tha thứ. “Họ đã lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ”, cho dù chưa được sự cho phép của Chúa Giêsu, nhưng chứng tỏ danh Chúa Giêsu đã được họ tôn trọng yêu mến. Điều đó chứng tỏ họ cũng được Thiên Chúa trao cho bổn phận loan báo hồng ân cứu độ nơi Chúa Giêsu một cách nào đó.

Do vậy “chúng ta” không được phép ngăn cản, ghen tị hay tự đắc độc quyền với việc loan báo hồng ân ấy. Việc các tông đồ muốn trách móc ngăn cản nhóm người dám nhân danh Chúa Giêsu làm một việc gì, nếu chưa được sự đồng ý  của Chúa, thì cũng là lẽ thường ở đời. Nhưng ở đây Chúa là Đấng cứu độ nhân từ, tha thứ… Chúa muốn cho các tông đồ thành nhóm người đặc biệt, thành những thợ xịn “chài lưới người cho Chúa”, thành những người anh em trong nhà của Chúa. Vì vậy khi giảng dạy Chúa luôn nhắc hai cụm từ “Anh em”“Người ta”, “Người ta thì dùng uy mà thống trị dân còn anh em thì không được như vậy” (Mc 10,43)…

Chúa đã vạch cho các ông một ranh giới để xử sự với “người ta”: Đại lượng, nhân ái, tha thứ, cảm thông… Tức là nếu có can thiệp, xét đoán đến những tiêu cực của “người ta” thì chỉ được một mức tối thiểu, như Chúa đã can ngăn: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Còn chính các “anh em” thì sao? Chúa đòi hỏi các tông đồ những bổn phận tích cực thật là khẩn cấp, mạnh mẽ, triệt để, một mức tối đa. Hãy nghe Chúa nói: “Kẻ nào không thu góp cùng Ta thì là kẻ phá hoại” (Mt12,30). Giờ đây mỗi chúng ta tự chọn: ta đang là đối tượng nào? Những “anh em” môn đệ của Chúa hay trong số mà Chúa gọi là “người ta”, thì quả là còn xa lạ với lời Người.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức mình đã được chọn gọi là con cái trong nhà, là môn đệ, là anh em, của Chúa. Cho con luôn ý thức bổn phận mà Chúa muốn con làm để con ra công thực thi hàng ngày. Amen. 

Gs. Ngọc Năng

Sự chống đối ngay trong lòng (23.05.2018)

Kể truyện:

CON LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

Có một con Lừa luôn tự cho mình là thông minh. Nó ao ước làm được một chuyện kinh thiên động địa. Một hôm, nó lẻn vào sân nhà người thợ săn và lấy trộm bộ da sư tử.

Lừa khoác bộ da Sư tử lên mình rồi khệnh khạng đi ra bãi cỏ. Bọn Bò, Cừu nhìn thấy hoảng sợ bỏ chạy thục mạng. Những con Lừa khác nhìn thấy cũng tưởng là Sư tử nên đều sợ hãi co giò chạy trốn. Lừa thích chí reo lên:

– Ha ha, để xem từ giờ còn ai dám coi thường mình nữa!

Có một con Cáo cũng muốn kết bạn với Sư tử nên đi kiếm Sư tử khắp nơi. Một hôm, Lừa khoác bộ da Sư tử ngồi trong một bụi cây. Cáo nhìn thấy liền chạy đến nói to:

– Sư tử đại vương, chúng ta kết bạn với nhau nhé!

Lừa biết Cáo là một kẻ xảo quyệt, liền đứng lên hù dọa Cáo và gầm lên một tiếng. Cáo nghe thấy, nói:

– Hóa ra là anh Lừa. Nếu không nghe tiếng kêu của anh, tôi cũng sợ thật đấy. Nhưng giờ thì chẳng ai còn sợ anh nữa đâu.

Suy niệm:

Phúc âm cho ta thấy Chúa Giê-su đã bảo các môn đệ: “đừng ngăn cản người ta.” Tại sao Chúa lại nói như thế, vì họ đang lấy danh của Chúa Giê-su để làm những việc thánh thiện. Sáng danh Chúa Giê-su cũng chính là sáng danh Đấng đã sai Chúa: “Nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mc 9, 37).

Họ không phải là môn đệ Chúa chọn như mười hai tông đồ, nhưng họ đã nghe và tin theo lời Chúa Giê-su giảng dạy, Chúa nói với các tông đồ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. (Lc 17, 6)

Ngay khi đang còn ở với Chúa Giê-su, các tông đồ đã chưa có niềm tin như những người đi theo Chúa nghe giảng dạy, họ đã tin vào danh Chúa Giê-su, họ đã làm vì danh Chúa Giê-su và họ đã trừ được quỷ. “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.” (Mc 9, 38)

Chính các tông đồ chưa nhận ra Đức Giê-su đến trong thế gian là để cứu chuộc mọi loài thụ tạo, và những ai tin theo Người thì đều được cứu rỗi và làm được những việc Chúa đã làm. Nếu những việc đó nhân danh Thiên Chúa, làm vì Danh Thiên Chúa và sáng Danh Thiên Chúa. “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14, 12).

Trải qua hơn hai ngàn năm, có biết bao người đã tin theo Chúa Giê-su, nhưng họ cũng như các tông đồ xưa, họ chỉ biết thể hiện rằng mình cũng là người Công Giáo, nhưng lại có đời sống không bằng những người không Công Giáo. Vì thiện tâm không ở chính tâm là Đức Giê-su Kito.

Người Công Giáo ngày nay, có một đời sống hời hợt với đức tin Kitô, theo đạo nhưng không theo Chúa Giê-su, tin đạo nhưng không tin theo Chúa Giê-su. Chính đời sống của họ tố cáo họ: Có mấy ai thực thi Lời Chúa một cách tin tưởng; có mấy ai suy niệm Lời Chúa hằng ngày; có mấy ai không kêu than trách móc cuộc sống trên trần gian này.

Thực tế, có rất nhiều người, nhiều bè rối đã lợi dụng danh Chúa Giê-su để làm những điều xấu, điều ác. Có rất nhiều người lợi dụng danh người Công Giáo để làm biết bao điều giả dối, vượt ra ngoài giới luật của Chúa.

Thánh thi: (1, 1-31 Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. 2 Nhưng vui thích trong thánh luật của Chúa, ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy. 3 Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo. Mọi việc người làm đều thịnh vượng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Chúa. Xin  cho con luôn sống Lời Chúa và suy niệm Lời Chúa mỗi hằng cùng đem ra thực thi trong chính đời sống của con. Amen./.

Gã Đầu Bạc

Cùng hợp tác (18.05.2016)

Đức Giêsu chọn gọi và huấn luyện các tông đồ để giao phó Giáo Hội của Người cho. Các ông là những người ít học chẳng có thế giá. Vậy mà Người vẫn tín nhiệm, cầu nguyện với Chúa Cha rồi chọn và sai đi loan báo Tin Mừng. Các ông nghĩ chỉ mình mới được tuyển chọn, mới đích thực là môn đệ của Thầy, thuộc “phe” Thầy với trọng trách loan báo.

Trong Tin Mừng hôm nay, ông Gioan nhìn thấy có những người không thuộc “phe” Thầy cũng lấy danh Thầy mà trừ quỷ. với suy nghĩ tự nhiên của con người đơn sơ, ông vội về “méc” và báo công với Thầy: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Các ông nghĩ mình được độc quyền trong việc làm phép lạ nhân danh Thầy. Tưởng Thầy sẽ đồng tình mà tìm cách xử lý, nhưng chính Thầy lại dẹp tan tư tưởng của các ông: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” Thầy nhắc nhở và dạy các ông phải hợp tác, đồng lòng chung sức với những người có thiện chí, vì ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Sau này chính Chúa đã biến đổi, rèn luyện ông Gioan trở nên một người mới, thành “người môn đệ Chúa yêu” và chỉ còn một mình ông trong tông đồ đoàn theo Thầy đến chân thập giá.

Những khác biệt trong Giáo Hội đa dạng đều có thể bổ túc cho nhau, làm nên một Giáo Hội với vẻ đẹp muôn màu, muôn sắc, khi được múc lấy sức sống từ Chúa Kitô và cùng xuất phát từ ơn Chúa Thánh Thần. Đó là hoa trái của tình hiệp nhất yêu thương.

Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi chúng con cũng có thái độ khép kín, chỉ đóng khung cho riêng mình, nghĩ chỉ mình mới xứng đáng làm việc này việc nọ nên không chịu hợp tác với người khác. Nhưng hoa trái của Chúa Thánh Thần luôn dồi dào phong phú trong mỗi người bằng nhiều cách và nơi những con người khác nhau: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr12,7). Chúng con cần tôn trọng thiện chí và những đóng góp của những người khác, dù cách làm của họ có khác biệt với mình. Họ cũng được ơn thúc đẩy của Thần Khí nên đừng ngăn cản, như thánh Giacôbê chỉ ra trong bài đọc I: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia” thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.”

Ngày nay nhiều người còn lối sống “đèn nhà ai nhà ấy sáng”, chỉ biết có mình hay gia đình mình, còn anh em ra sao mặc kệ họ. Nhưng Chúa muốn chúng con sống cởi mở, thân thiện với mọi người, xóa bỏ những thành kiến ganh tị mà xích lại gần nhau, hợp sức đồng lòng để làm những điều tốt lành, cho thế giới này đẹp hơn lên. Chúa vẫn mời gọi tất cả mọi người chúng con dù ở giai cấp địa vị nào, làm nghề nghiệp gì đều sống gắn bó với Chúa, để cùng ra đi loan báo Tin Mừng, làm nhân chứng cho Tình Yêu.

Lạy Chúa Kitô là nguồn mạch sự hiệp nhất của Giáo Hội, xin giúp chúng con sẵn sàng cộng tác, làm việc chung với nhau, để nhiệt thành phục vụ Giáo Hội mỗi ngày một hữu hiệu hơn, cho danh Cha muôn đời cả sáng. Amen.

 Én Nhỏ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *