Tìm Hiểu Kinh Thánh 17: Các thư thánh Phaolô – P.1

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 17: Các thư Thánh Phaolô – P.1

“Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (Rm 1, 1-3).

Các thư của thánh Phaolô gồm 13 thư, được xếp theo thứ tự dài ngắn.

Lần lượt như sau:

– 6 thư đầu: Rm, 1Cr, 2Cr, Gl, Ep, Pl, 

– 7 thư còn lại: Cl, 1Tx, 2Tx, 1Tm, 2Tm, Tt, Plm.

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu các thư Rm, 1Cr, 2Cr, Gl.

QVIv28xJ5Q4