Tín thành… (09.05.2017– Thứ Ba tuần IV Mùa Phục Sinh năm A)

Lời Chúa: Ga 10,22-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

Theo từ điển Hán – Việt thì chữ Tín

Ở vai trò danh từ thì chỉ về sự tin tưởng, sự thành thật, là bằng chứng, là vật làm tin, là không sai lời;

Với vai trò động từ thì có nghĩa là tin theo, không nghi ngờ;

Trong trạng thái phó từ thì có nghĩa là để mặc, tùy ý.

Sách Luận Ngữ, có câu: “Nhân nhi vô tín, bất tri kì khả dã” (Người mà không có sự tin tưởng thì không thể làm nên việc được).

Thực trạng này thật đúng với bài Tin Mừng hôm nay.

Lúc bấy giờ, những người Do thái hỏi Đức Giê-su: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết”. Và Đức Giê-su đã trả lời cho họ: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin (…) vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi (…). Tôi và Chúa Cha là một” (x. Ga 10,24-30).

Những người Do thái không biết Đức Giêsu là bởi vì họ đã không nhận ra Ngài. Trong đầu họ chứa đầy não trạng kiêu ngạo che lấp tâm trí minh nhiên. Mặc dù họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Đức Giê-su đã làm, từng nghe Đức Giê-su giảng dạy trong hội đường đền thờ, và nhiều mạc khải khác, họ bị sai lệch lương tâm nên không “tín” Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế mà các tiên tri đã loan báo từ trước.

Chúa Giê-su ví những ai một khi đã “tín” và nghe theo tiếng chủ chiên là Ngài, thì họ sẽ là chiên trong cùng một đàn do chính Ngài nuôi nấng, chăm sóc, bảo vệ… không một ai có thể làm hại được; và đàn chiên do Ngài chăn dắt sẽ được sự sống đời đời, không hề bị diệt vong.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Ngài, xin cho con biết mau mắn lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, để xứng đáng là chiên ngoan hiền trong đàn chiên của Chúa. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *