Trung thành với những ơn mà Chúa đã trao ban (22.11.2017 – Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên)

Lời Chúa: Lc 19,11-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

11 Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói : “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.’ 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng : ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’

15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông bảo người ấy : ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 Ông cũng bảo người ấy : ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’

20 “Rồi người thứ ba đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ !’ 24 Rồi ông bảo những người đứng đó : ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ 25 Họ thưa ông : ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi !’ 26 Ông đáp lại : ‘Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 ‘Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.’”

28 Đức Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: Hãy làm lợi thêm những nén bạc được giao phó, chứ đừng đem chôn giấu nó. Dụ ngôn nén bạc mời gọi mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm với tư cách là người có niềm tin. Đức tin không là nén bạc để được cất giữ, nhưng phải được đầu tư để phát triển, sinh lợi. “Một đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Nếu chúng ta chỉ đóng khung cuộc sống đạo trong bốn bức tường nhà thờ, nếu chúng ta chỉ giản lược đức tin vào những biểu dương bên ngoài, nếu đức tin chỉ là một mớ những giáo điều phải tin, những điều răn phải giữ, thì quả thực chúng ta đang chôn chặt đức tin như gia nhân đã chôn nén bạc mà chủ đã trao, chúng ta có giữ đạo, nhưng chưa thực sự sống đạo.

Trung thành theo Chúa, con ghi nhớ

Cảm tạ ơn Ngài, chớ hề quên

Đời con có được ấm êm

Là do có Chúa kề bên dẫn đường

*

Chúa hướng dẫn, chỉ phương con bước

Tiến theo Ngài, nguyện ước bình an

Tình Ngài cao cả vô vàn

Yêu thương bất tận vô vàn phúc ân

Nén bạc không chỉ là những khả năng nhưng nó còn là sự yêu thương mà Chúa đã gieo vào lòng chúng ta khi chúng ta được thành hình. Khi chúng ta biết yêu thương những người xung quanh và làm những điều lợi ích cho họ là khi đó chúng ta đang sinh lời những nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta đang sống bên những người anh chị em của mình  mà chúng ta lại  không đón nhận họ và xem họ như thù địch, hay khi trái tim chúng ta đã bị lấp đầy bằng những ghen tương, thù hằn và không còn chỗ cho họ, đó cũng chính là khi đó chúng ta đang chôn giấu những nén bạc mà mình đang có.

Hồng ân  Chúa muôn phần hoan hỷ

Ngài yêu thương liên lỉ tràn tuôn

Lúc vui và cả khi buồn

Cậy trông tín thác, nhận nguồn ơn thiêng

*

Ơn huệ Chúa, thường xuyên phát triển

Tăng lên hoài, vinh hiển dài lâu

Một lòng tận tụy trước sau

Hồng ân của Chúa nặng sâu nghĩa tình

 

Mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho một vốn liếng, một số khả năng để làm lợi cho Chúa. Chúng ta hãy nhận ra những khả năng Chúa ban là để phục vụ, để sinh lời, đùng  ngại ngùng khi những khả năng đó là là nhỏ bé, là tầm thường, nhưng phải biết dùng hết khả năng mà Chúa đã ban để sống cho Chúa và mưu ích cho bản thân cũng như cho mọi người đang sống chung quanh chúng ta.

Trung thành mãi, nguyện xin tha thiết

Giúp mọi người hiểu biết tình Cha

Vô biên, cao cả, bao la

Hy sinh tính mạng, chính là yêu thương

*

Hãy nhiệt tâm cùng đường chung bước

Quyết một lòng nguyện ước dựng xây

Hồng ân của Chúa tràn đầy

Tỏa lan mở rộng giãi bày mươn nơi

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa ban thêm can đảm để đức tin của chúng con được thực sự đầu tư trong từng phút giây của cuộc sống, để đáng được phần thưởng Chúa ban trong ngày Ngài trở lại vinh quang. Amen.

  HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *