Video: Đại Lễ Thánh Catarina Siena Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh tại Miền Bắc

Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2023, Huynh đoàn giáo dân Đaminh Việt Nam đã tổ chức đại lễ mừng kính Thánh nữ Catarina Siena trinh nữ, tiến sĩ hội thánh tại giáo xứ Bến Đông, giáo phận Bắc Ninh. Tham dự Thánh Lễ có cha Tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh, cha Quản hạt, quý cha của Dòng Đaminh đang phục vụ tại miền Bắc, cha Đặc trách Huynh đoàn Đaminh Việt Nam, quý anh chị trong ban phục vụ Huynh đoàn Tỉnh, quý cha Đặc trách và Ban Phục Vụ Huynh đoàn các giáo phận và hơn 12 ngàn anh chị em đoàn viên của 5 giáo phận Hải Phòng, Thái Bình, Bùi Chu, Hưng Hóa và Bắc Ninh… Xem thêm bản tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *