Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm B (2012-2024)

SUY NIỆM

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1,12-15) 

Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đưa Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” 

Năm 2024:

Năm 2021:

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2018:

Năm 2015:

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012:

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY NIỆM