TRANG CHỦ / NGHE GIẢNG (page 75)

NGHE GIẢNG

Ngày tĩnh tâm thứ ba kính thánh Đa Minh 06.08

Trong thánh lễ chiều mùng 06.08, ngày tĩnh tâm thứ ba chuẩn bị mừng thánh bổn mạng Đa Minh, cha PX Đào Trung Hiệu đã chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đa Minh đi loan báo Tin Mừng”. Xin giới thiệu thêm bài giảng trong lễ giới trẻ năm 2009, về đề tài “Sống tự do theo tinh thần thánh Đa Minh"  

Đọc thêm

Ngày tĩnh tâm thứ hai kính thánh Đa Minh 05.08

Chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đa Minh thắp sáng ngọn đuốc chân lý”, cha Phanxicô xác định thánh Đa Minh được tuyên dương là tôn sư Hội thánh, vì ngài đã thúc đẩy, đã để lại cho con cái cũng như những người đương thời, niềm khát vọng say mê học hỏi và khám phá chân lý cứu độ.

Đọc thêm

Nghe giảng Chúa nhật 12 năm C (2010)

Ông Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nhưng Người... nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy." Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Đọc thêm