TRANG CHỦ / NGHE GIẢNG (page 75)

NGHE GIẢNG

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2009)

(ngày 04.10.2009) Tìn Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua …

Đọc thêm