TRANG CHỦ / THÁNH DÒNG ĐA MINH

THÁNH DÒNG ĐA MINH

Châm ngôn Chân phước Hen-ri Xu-xô (Henry Suso)

Không người mẹ nào vội vã đến cứu giúp đứa con của bà thoát khỏi tòa nhà đang cháy cho bằng Thiên Chúa đến cứu trợ một tội nhân biết sám hối, cho dù họ đã sa phạm một lượng tội nhiều hơn cả ngàn lần mọi thứ tội lỗi trên trần gian này.

Đọc thêm

13.01: Thánh Đaminh Phạm Trọng KHẢM, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

top_kham.jpgKhi lính bao vây làng, cụ Án Khảm cho mỏ làng đi trước, đích thân cầm roi đi sau, bắt mõ làng rao lớn tiếng : “Trình quan viên làng nước, có lệnh cụ Án truyền rằng : người nào khóa quá phải phạt ba roi và bị đuổi ra khỏi làng.” Rồi cụ tụ tập dân chúng lại khích lệ họ.

Đọc thêm

Ngày 13.01: Thánh Giuse Cai TẢ và Luca Cai THÌN, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

top_ta.jpgNếu Đức Giêsu Hoàng Tử Bình An đã dùng Thánh Giá để hòa giải nhân loại bạc bẽo với Chúa Cha, thì cuối cùng, hai ông Cai Tả và Cai Thìn sẽ mãi mãi là sứ giả Hòa Bình bằng cái chết để chứng tỏ lòng mình luôn trung tín với Thiên Chúa và trung thành với Giáo Hội.

Đọc thêm