THÁNH DÒNG ĐA MINH

Ngày 19.12: Thánh Stêphanô Nguyễn Văn VINH, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Ngày 19.12: Thánh Stêphanô Nguyễn Văn VINH, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Khi bị bắt, anh Nguyễn Văn Vinh mới chỉ là dự tòng chưa được rửa tội. Nhưng với những hiểu biết ít ỏi về đạo, anh đã kiên trì làm chứng cho chân lý. Khi vào tù anh mới gia nhập đạo, rồi thành hội viên dòng ba Đaminh, nhưng anh không thua kém bạn bè về lòng can đảm tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa.

Đọc thêm

Ngày 19.12: Thánh Tôma Nguyễn Văn ĐỆ, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Ngày 19.12: Thánh Tôma Nguyễn Văn ĐỆ, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Không thể bỏ đức tin, nhưng tương lai của người vợ trẻ và ba con dại sẽ ra sao ?… Sau nhiều ngày suy nghĩ và tha thiết cầu xin Chúa soi sáng, cuối cùng anh Tôma Nguyễn Văn Đệ tìm được an bình trong tâm hồn, phó thác tất cả trong bàn tay Chúa quan phòng.

Đọc thêm

Ngày 26.11: Thánh linh mục Tôma Đinh Viết DỤ OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Ngày 26.11: Thánh linh mục Tôma Đinh Viết DỤ OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Tài sản duy nhất, vũ khí duy nhất, cũng là hành lý duy nhất của ngài là một chuỗi tràng hạt Mân Côi. Suốt đời cha Tôma Dụ đã đọc, đã sống và truyền bá kinh Mân Côi , giờ đây cha tiếp tục phó thác bản thân cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.

Đọc thêm