Ngày 10 tháng 5 Thánh An-tô-ni-nô (1389-1459)

Ngày 10 tháng 5
Thánh An-tô-ni-nô
Giám mục – Lễ nhớ (1389-1459)

 

 

Tiểu sử

Thánh An-tô-ni-nô Pi-ô-rô-di sinh tại Phi-ren-xê năm 1389, được chân phước Gio-an Ða Minh nhận vào Dòng năm 1405. Lúc ấy, chân phước Gio-an Ða Minh thừa lệnh chân phước Rây-mun-đô đang cố gắng điều chỉnh lại nếp sống tu trì tại các tu viện.

Sau khi mãn khóa tập ở Cô-tô-na năm 1406, thầy An-tô-ni-nô về Phê-xu-la để tiếp tục dùi mài kinh sử, thầy trở thành tu sĩ đầu tiên của tu viện Phê-xu-la, tại đây, một trung tâm cải cách đang được xây cất. Năm 1413, sau khi thụ phong linh mục, cha An-tô-ni-nô chính thức tham gia vào các hoạt động tông đồ và quản trị Dòng ; cha nổi tiếng về đời sống nhiệm nhặt, trí khôn thông sáng và cách hành xử khôn ngoan. Kể từ năm 1418, với tư cách là tu viện trưởng, cha cổ võ đời sống kỷ cương tại Cô-tô-na, Phê-xu-la, Nê-a-pô-li và Rô-ma. Ở Rô-ma, cha được nhận làm dự thẩm tại tòa Thượng thẩm và là một giáo sư giáo luật nổi tiếng.

Khi tu viện thánh Mác-cô ở Phi-ren-xê được hoàn thành nhờ kinh phí của một người quyền quý là Cốt-ma Mê-đi-xi, cha An-tô-ni-nô được cử làm tu viện trưởng (1436-1444) vào thời chân phước An-giê-li-cô đang thực hiện những họa phẩm tuyệt vời. Cũng tại tu viện này, các khoa nhân văn được phát triển và thư viện công cộng đầu tiên ở Âu châu được thiết lập. Từ năm 1437, cha An-tô-ni-nô giữ chức tổng đại diện các tu viện giữ kỷ luật nghiêm ngặt tại Ý. Năm 1438, cha tham dự công đồng chung Phi-ren-xê và năm 1446 đức giáo hoàng Ơ-giê-ni-ô IV đặt cha làm tổng giám mục thành Phi-ren-xê. Ðức giám mục nổi danh vì khôn ngoan thông thái đến độ người ta quen gọi người bằng tước hiệu “An-tô-ni-nô, vị cố vấn !”

Ðức giám mục An-tô-ni-nô là một vị chủ chăn đầy đoàn sủng, một vị tổng giám mục tài đức : quán xuyến mọi việc, săn sóc những kẻ khốn cùng, quan tâm đến những người bị bỏ rơi. Với tinh thần từ bỏ, người bán hết tài sản để rộng tay giúp đỡ họ. Mong ước công việc từ thiện được duy trì lâu bền và đạt hiệu quả, đức tổng giám mục đã thành lập “Hội ái hữu thánh Mác-ti-nô”.

Như vậy, người đã đi tiên phong trong phong trào cứu trợ xã hội. Người góp nhiều công sức vào việc chấn hưng hàng giáo sĩ, tuy nhiệm nhặt nhưng ôn hoà trong cương vị chủ chăn, thầy dạy giáo lý và nhất là nhà giảng thuyết thời danh. Người viết nhiều sách đạo lý súc tích. Tác phẩm nổi tiếng nhất là cuốn Tổng Yếu Luân Lý. Tác phẩm này minh chứng thánh nhân rất thông thạo về luân lý.

Ðức giám mục An-tô-ni-nô qua đời ngày 2-5-1459 và ngày 31-5-1523 đức giáo hoàng Hát-ri-a-nô VI đã tôn phong hiển thánh cho người.

Bài đọc : Hc 37,16-26 ; Gc 3,13-18 ; Tin Mừng : Lc 12,35-44

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã dùng ơn siêu nhiên làm cho thánh An-tô-ni-nô nên thông sáng lạ thường, xin Chúa vì lời người chuyển cầu cho chúng con đang sống giữa tối tăm của đời tạm này, được ơn trên soi dẫn hầu học biết thánh chỉ của Chúa và ra sức thi hành. Chúng con cầu xin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *