Ngày 19 tháng 5 Thánh Phan Sinh Côn Ghi-ta (1812-1875)

Ngày 19 tháng 5
Thánh
 Phan Sinh Côn Ghi-ta
Linh mục (1812-1875)

 

Tiểu sử


Thánh Phan Sinh Côn Ghi-ta sinh ngày 12-5-1812, tại làng Gôm-bơ-rê-ni, thuộc giáo phận Vi-xen-xơ, nước Tây-Ban Nha. Trong bài giảng lễ Chúa nhật ngày 29-4-1979, đức Gio-an Phao-lô II đã tuyên bố : “Chân phước Phan Sinh Côn Ghi-ta là sứ giả của lòng tin, là nơi ẩn náu của niềm hi vọng, là nhà thuyết giảng về tình yêu, về hòa bình và hòa giải giữa những xung khắc do thống khổ, chiến tranh và hận thù gây ra.” Chân phước Phan Sinh Côn tuy sinh ra trong hoàn cảnh đầy khó khăn, nhưng lại minh họa rõ nét về đặc sủng ơn gọi Ða Minh.

Sau tuổi thiếu niên sống trong cảnh cơ cực, người vào chủng viện Vi-xen-xơ, rồi vào dòng Anh em Thuyết giáo năm 1830, đến năm 1836, người lãnh tác vụ linh mục.

Là một linh mục truyền giáo theo gương các thánh Tông đồ, người không ngừng đi khắp các thành phố để loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa Giê-su Ki-tô cho hết thảy mọi người. Tu sĩ Ða-mi-en Bơ, bề trên tổng quyền dòng Anh em Thuyết giáo, đã phát biểu trong bài diễn thuyết tại buổi lễ phong chân phước cho cha Phan Sinh Côn như sau : “Cả cuộc sống của cha Phan Sinh Côn được cống hiến cho việc rao giảng Lời Chúa, bước chân người đã in dấu trên những chặn đường sứ vụ ở Ca-ta-lô-nha để rao giảng Phúc Âm trong các làng mạc. Tuy không trực tiếp nhận được sự hậu thuẫn của anh em, người vẫn chuyên cần cử hành mầu nhiệm Lời, khi thì dưới ánh mặt trời thiêu đốt, lúc thì trong cái rét buốt của mùa đông, hoặc phải thường xuyên trú chân trong quán trọ nghèo xác xơ như chính thân phận của người.”

Cha Phan Sinh chuyên cần học hỏi và suy gẫm Lời Chúa đến nỗi đôi mắt của người luôn rực sáng khác thường. Mối bận tâm lớn nhất của người là mong sao cho mỗi lần giảng thuyết, mọi người đều có thể đón nhận Lời Chúa, nhờ đó, cuộc sống của họ được cải thiện.

Vì muốn chia sẻ trách nhiệm với anh chị em Huynh đoàn giáo dân Ða Minh tại Ca-ta-lô-nha, cha Phan Sinh đã thành lập cộng đoàn “Truyền tin ” gồm các nữ tu Dòng Ba Ða Minh.

Vào năm 1869, căn bệnh xuất huyết não đã làm tê liệt dây thần kinh thị giác khiến người phải sống cảnh mù lòa trong suốt 6 năm cuối đời.

Cha Phan Sinh qua đời ngày 2-4-1875. Ðức Gio-an Phao-lô II đã tôn người lên hàng chân phước vào ngày 29-4-1979.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã tôn vinh ngài lên hàng hiển thánh vào ngày 11 tháng 10 năm 2009.

Toàn thể anh em trong Dòng đều công nhận cha Phan Sinh quả thực là một người con ưu tú của thánh phụ Ða Minh.

Bài Ðọc : 2Tm 2,22-26 ; Tin Mừng : Lc 12,22-34

Lời nguyện : Lạy Chúa là đấng chân thật vô cùng, Chúa đã chọn chân phước Phan Sinh Côn Ghi-ta để làm rạng danh Con Chúa và hướng dẫn dân chúa sống trong sự thánh thiện. Nhờ lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho đức tin chân chính luôn được duy trì và không ngừng lớn mạnh nhờ tác vụ giảng thuyết. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *