TRANG CHỦ / THÁNH DÒNG ĐA MINH / THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 2

THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 2

18 tháng Hai Chân phước John Fiesole (Fra Angelico),OP, Linh mục (1400-1455)

18 tháng  Hai  Chân phước John Fiesole (AN-GIÊ-LI-CÔ ), OP, Linh mục (khoảng năm 1400-1455) Tiểu sử Ðại danh họa Ma-ti-xơ nói : “Tôi chưa bao giờ làm điều gì mà chính tôi không cảm nhận được.” Tu sĩ An-giê-li-cô chỉ vẽ những gì chính người đã cảm nhận được, những …

Đọc thêm