Huynh Đoàn Đa Minh

Tâm an bình giữa đại dịch

Tâm bình an giữa đại dịch

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì trong những cơn gian nan thử thách, Người vẫn luôn đồng hành với chúng con, để chúng con có thể đón nhận mọi biến cố với tâm thế bình an hơn.

Đọc thêm