TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH (page 46)

GIA ĐÌNH ĐA MINH

Tháng Bảy, 2015

 • 12 Tháng Bảy

  Hát về Cha Đa Minh 03 : Xin hát về người Cha

  Xin hát về người Cha Tác giả : Lm Đan Trình OP Karaoke “Hát về cha Đa Minh”. Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

 • 12 Tháng Bảy

  Hát về Cha Đa Minh 02 : Thánh Đa Minh và chiếc bị

  Thánh Đa Minh và chiếc bị  Tác giả : Lm Phạm Quang OP. Karaoke “Hát về cha Đa Minh”. Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

 • 12 Tháng Bảy

  Hát về Cha Đa Minh 01 : Kìa nhìn xem cha thánh Đa Minh

  Kìa nhìn xem cha thánh Đa Minh  Tác giả : Soeur Sourire Lời Việt : Lm Đa Minh Chu Quang Đương OP Karaoke “Hát về cha Đa Minh”. Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP        

 • 6 Tháng Bảy

  Thư tháng 07-2015 : Được thánh hiến để loan báo tin mừng

  Tỉnh hội chọn chủ đề “được thánh hiến để loan báo tin mừng”, nhắc các thành phần Gia đình Đa Minh nhớ đến sứ mạng căn bản của Dòng, của mỗi anh chị em thuộc Gia đình Đa Minh.

 • 6 Tháng Bảy

  Mừng cha Giám Tỉnh và cha Tổng Đặc Trách HĐDM

  Trong ngày bế mạc Tỉnh hội tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, 24-6-2015, Ban phục vụ Huynh Đoàn Tỉnh Dòng đã đến chúc mừng cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa và cha Tân đặc trách Huynh đoàn tỉnh Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu OP. Cha Tân Đặc trách gởi …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 06-2015 : Cần lắm trái tim yêu thương

  Tháng 06 : Cần lắm trái tim yêu thương Lá Thư Đặc Trách Tháng 6 / 2015 Phụng vụ tháng Sáu luôn nhắc nhở chúng ta: “Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 05 : Quản lý vũ trụ này

  Lá Thư Đặc Trách Tháng 5 / 2015 Anh chị em thân mến, Quan niệm sáng tạo trong sách Sáng Thế đã là một cuộc “cách mạng” lớn trong dòng lịch sử nhân loại. Hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo ngoài Sách Thánh vốn coi vũ trụ …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 04 : Vui Sống Tinh thần Phục Sinh

  Lá Thư Đặc Trách Tháng 4 / 2015 Thưa anh chị em, Trong đời sống hằng ngày, ai cũng cần đến sức sống và niềm vui. Đối với người Ki tô hữu thì sức sống và nguồn vui đích thực chỉ bắt nguồn từ sự Phục sinh mà Chúa Giêsu …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 03 : Trân trọng Lao Động và Công Ích

  Lá Thư Đặc Trách Tháng 3 / 2015 Thưa anh chị em, Truyền thống tháng Ba hằng năm là tháng kính thánh Cả Giuse, một vị Gia trưởng “ít nói” trong điều hành gia đình. Có lẽ không phải là Ngài không nói cho bằng Ngài suy gẫm nhiều hơn …

 • 6 Tháng Bảy

  Tháng 02 : Cộng Đoàn Giáo Xứ Loan Báo Tin Mừng

  Lá Thư Đặc Trách Thư Tháng 2 / 2015 Cộng Đoàn Giáo Xứ Loan Báo Tin Mừng Anh chị em thân mến, Bản chất của giáo xứ chính là Giáo hội Phổ quát hiện diện tại địa phương. Giáo xứ cũng có đầy đủ những phẩm tính của Giáo hội …