GIA ĐÌNH ĐA MINH

Thánh Đa Minh Ánh Sáng Giáo Hội

Thánh Đa Minh Ánh Sáng Giáo Hội

Ôi ánh sáng rạng soi Giáo Hội ! Thầy chân lý mở lối soi đường, Hồng thiêng nhẫn nại ngát hương, Ngọc ngà khiết tịnh nêu gương tinh ròng, Nước khôn ngoan thác dòng tuôn chảy, Cha đã ban đầy dẫy nhưng không, Giảng truyền ơn Chúa chí công, Cho con hợp với cộng đoàn phúc nhân.

Đọc thêm