MÙA CHAY

Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm B (2021, 2018, 2015, 2012)

Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm B (2018)

"Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." ... Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.

Đọc thêm