MULTIMEDIA

TH online 09 : Ơn thánh và ấn tích của Bí tích

Chúa Kitô đã dùng các bí tích để ban ơn thánh cho các tín hữu. Thật vậy, các bí tích của Giao ước mới khác hẳn với các dấu chỉ của Cựu ước, vì tự thân các bí tích chứa đựng ơn thánh và thông ban cho những ai lãnh nhận cách xứng đáng.

Đọc thêm

TH online 07 : Tác nhân chủ yếu của các Bí tích

Các bí tích là “những kỳ công của Thiên Chúa” trong Giao ước mới và vĩnh cửu, vì là “sức lực phát xuất” từ thân xác Đức Kitô, luôn sống động, ban phát sự sống, và là những tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng hoạt động trong Thân Thể Chúa Kitô là Hội thánh.

Đọc thêm