TRANG THƠ

Thơ: NĂM THƯƠNG

Năm thương thánh giá trên đồi cao / Giêsu hoàn thành ý Chúa Cha / Cho con lòng yêu mến Thánh giá / Đóng đinh tính xác thịt từng ngày.

Đọc thêm

Thơ: BỐN THƯƠNG

Tội lỗi loài người vác trên vai / Mang lên núi Sọ dâng về Cha / Nhục hình có làm đau thể xác / Trong tim giữ đẹp Thánh ý Cha

Đọc thêm

Thơ: BA THƯƠNG

Cột đá pháp trường đứng trơ trơ / Trói người Công chính đứng hàng giờ / Roi da vút mạnh lên thân xác / Dòng máu còn tươi hoà máu khô.

Đọc thêm

Thơ: HAI THƯƠNG

Cột đá pháp trường đứng trơ trơ / Trói người Công chính đứng hàng giờ / Roi da vút mạnh lên thân xác / Dòng máu còn tươi hoà máu khô.

Đọc thêm

Thơ: MỘT THƯƠNG

Đêm xuống Giê su quỳ nguyện cầu / Mồ hôi máu rịn khuôn mặt sầu / Ưu tư đôi mắt nhìn trăng úa / Nghe gió rít lên tiếng tơ sầu.

Đọc thêm