TRANG THƠ

Thơ: Con đi tìm Chúa

Hôm nay cất bước lên đường / Hướng lên phía trước, tìm phương sáng ngời / Tìm Người cao cả tuyệt vời / Giêsu: Đấng Thánh, Chúa Trời cao quang

Đọc thêm

Thơ: Lặng ngắm

Lặng ngắm về nơi Chúa hạ sinh / Ôi làm sao thấu suốt ân tình / Vì yêu con Chúa hiến thân mình / Xuống cõi hồng trần đêm GIÁNG SINH.

Đọc thêm

Thơ: Dụ ngôn hai người con

Người Cha có được hai con / Yêu thương rất mực lại còn quan tâm / Lắng lo, chăm chút từng phần/ Tinh thần, vật chất, ân cần bảo ban / Trông nom, săn sóc lo toan / Giúp con tiến triển, gia cang thuận hòa

Đọc thêm