TRANG CHỦ / THÁNH GIÁO HỘI HOÀN VŨ (page 50)

THÁNH GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Phác Họa Chân Dung Thánh Phanxicô Xavie 2/3

Thánh Phanxicô có một trực giác kiên định với nhu cầu học và sử dụng ngôn ngữ địa phương. Ngài không ngừng chú tâm đến việc đó. Mới đầu ngài sử dụng thông dịch viên, chọn trong số các học sinh từ các nơi về học tại Goa, và nhờ người phiên dịch kinh và giáo lý. Sau chính ngài giảng bằng tiếng địa phương.    

Đọc thêm