THÁNG 3

Tháng Ba, 2020

 • 2 Tháng Ba

  Ngày 3 Tháng 3 Thánh Katharine Drexel (1858 – 1955)

  Ngày 3 Tháng 3 Thánh Katharine Drexel (1858 – 1955)

  Katharine và mười ba nữ tu đầu tiên của ngài (Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and Colored - Nữ Tu Thánh Thể cho Người Da Ðỏ và Da Mầu) mở trường học ở Santa Fe. Tiếp đó các trường học nối đuôi nhau thành lập. Vào năm 1915, ngài thành lập Ðại Học Xavier ở New Orleans, là đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ dành cho người da đen.

 • 1 Tháng Ba

  Ngày 2 tháng 3 Thánh Anê Bôhêmia (1205-1282)

  Ngày 2 tháng 3 Thánh Anê Bôhêmia (1205-1282)

  Anê nổi tiếng về cầu nguyện, vâng lời và hành xác

Tháng Hai, 2020

Tháng Ba, 2019

Tháng Ba, 2017