THÁNG 3

Ngày 3 Tháng 3 Thánh Katharine Drexel (1858 – 1955)

Ngày 3 Tháng 3 Thánh Katharine Drexel (1858 – 1955)

Katharine và mười ba nữ tu đầu tiên của ngài (Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and Colored - Nữ Tu Thánh Thể cho Người Da Ðỏ và Da Mầu) mở trường học ở Santa Fe. Tiếp đó các trường học nối đuôi nhau thành lập. Vào năm 1915, ngài thành lập Ðại Học Xavier ở New Orleans, là đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ dành cho người da đen.

Đọc thêm