Châm ngôn Chân phước Hen-ri Xu-xô (Henry Suso)

Ngày 23 tháng 1 Chân phước Hen-ri Xu-xô (Henry Suso)

Anh em vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn cho bản thân cũng như chưa thể ngủ ngon giấc cho đến khi nào anh em tìm đến với người gây khổ cho anh em để xoa dịu con tim nóng giận của họ bằng những lời lẽ và những thái độ hết sức ngọt ngào; bởi vì nhờ sự khiêm tốn hiền lành như thế, anh em sẽ tước hết gươm đao của họ, làm cho họ trở nên bất lực trong ý chí bệnh hoạn của họ.

Thiên Chúa không gọi các tôi tớ của Người vào một đời sống nguội lạnh, tầm thường, nhưng đến đỉnh trọn lành thánh thiện.

Mỗi người hãy xét mình và xem Thiên Chúa mong muốn và chờ đợi mình điều gì, còn hãy kệ mặc những sự khác.

Người siêu thoát luôn luôn cảnh giác với những gì họ không cần thiết.

Trừ khi ý chí chủ tâm chấp thuận, còn không thì chưa có tội lỗi gì cả; cũng chẳng có tội lỗi gì nếu như lý trí đã chống lại khi các tư tưởng xấu xa hiện lên và làm nó kinh tởm.

Vậy, anh em hãy hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, và như vậy, anh em sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.

“Ôi, Maria, Mẹ phải như thế nào mà thánh danh Mẹ đã ngọt ngào nhường ấy!”

Người thế gian thường mua hỏa ngục bằng một cái giá quá đắt. Họ chịu hy sinh bản thân để làm đẹp lòng thế gian.

Anh em hãy hoàn toàn phó mình cho tình yêu Thiên Chúa, và như thế anh em sẽ được hoàn toàn hạnh phúc.

 

Không người mẹ nào vội vã đến cứu giúp đứa con của bà thoát khỏi tòa nhà đang cháy cho bằng Thiên Chúa đến cứu trợ một tội nhân biết sám hối, cho dù họ đã sa phạm một lượng tội nhiều hơn cả ngàn lần mọi thứ tội lỗi trên trần gian này.