Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm B (2021, 2018, 2015, 2012)

SUY NIỆM

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm C (2010)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (2011)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm B (2012 và 2015)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III  Thường Niên năm C (2013)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (2014)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm C (2016) Video

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (2017)

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,14-20) 

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Năm 2024

Năm 2021

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Năm 2018

Lm. Phalô Nguyễn Hải Đăng

Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Năm 2015

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu
Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu
Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY NIỆM