Dấu chỉ đời mình (18.07.2016 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 12, 38-42

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”39 Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

1. Ghi nhớ:

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp “thế hệ gian ác ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na” (Mt 12, ,38-39).

2. Suy niệm:

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Mọi người chúng ta ai cũng đều muốn nhìn thấy phép lạ tỏ tường ngay trước mặt, thật đơn giản bất cứ nơi nào xảy ra dấu lạ, dù xa xôi cách trở nghìn dặm mọi người vẫn đổ xô nhau đến để bái lạy tin tôn thờ vào Thiên Chúa. Riêng với Ngài những phép lạ quả thật rất dễ dàng, nhưng cách này thật bó buộc mọi người phải tin thờ, sẽ dẫn tới không được tự do. Thật sự Chúa luôn muốn chúng ta chạy đến với Ngài bằng sự yêu thương, tôn thờ và phục lạy từ chính trái tim chứ không bằng đôi mắt chỉ tin vì đã xem đã thấy.

Do đó, Chúa làm phép lạ rất ít nhưng những dấu chỉ của Ngài thì nhan nhản trong cuộc đời. Chẳng hạn như tôi đang mạnh khỏe bỗng dưng tôi bị bệnh tật tàn phế, tôi có hồi tâm lại nhìn ra đây là “dấu chỉ đời mình” giúp tôi nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, để biết trao cho Ngài gìn giữ tôi trong cuộc sống này, hay tôi đi tìm bùa ngải tà thần để trao sự sống tôi cho chúng điều khiển mình. Hoặc tôi bị người đời chê bai vu cáo phê phán, sỉ nhục, làm tổn thương hay thất bại nhiều lần trong đời, tôi có nhận ra đây cũng là dấu chỉ đời mình, có Chúa luôn yêu thương giúp tôi qua cảm nhận đó sống tốt hơn, hay qua đó tôi nhìn ra nơi Chúa muốn nói gì ở tôi? Đối với con người, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta luôn là dấu lạ trao cho nhau bằng ánh mắt cảm thông, hay tiếng cười thân thương rất đơn giản nhưng qua đó cũng là dấu lạ để giới thiệu Chúa đến với mọi người chung quanh.

3. Gợi ý và chia sẻ:

 Chúng ta hãy trao đời mình cho Thiên Chúa, để Ngài dẫn đến sự sống trường sinh?

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho luôn nhìn ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống, để con nhìn ra sự yêu thương quan phòng của Ngài mà canh tân đời sống bằng sự sám hối, để con vững tin vào Chúa giữa cuộc đời phong ba bão táp này.  Amen.

M.Liên