Đón nhận và tin vào Tin Mừng của Chúa (21.04.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C)

Lời Chúa: Ga 13,16-20

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

 

1- Ghi nhớ: 

“Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13, 20).

2- Suy niệm:

Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đển thế gian để giảng dạy cho mọi người con đường cứu rỗi, và khi đã hoàn tất sứ mệnh của Ngài trên trần gian này, Chúa Giêsu sai các môn đệ Ngài đi loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho mọi tạo vật. Sự chính thống đó được Chúa Giêsu quả quyết trong bài Tin Mừng hôm nay : “Thầy bảo thật các con, ai đón nhận kẻ Thầy sai là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Các Tông Đồ là những chứng nhân đã được chính Chúa Kitô tuyển chọn và sai đi. Ai đón nhận các Tông Đồ cũng như đón nhận những lời giáo huấn của các Tông Đồ là đón nhận chính Chúa Giêsu. Ai tin vào các Tông Đồ là tin vào Chúa Giêsu. Đó cũng là đặc tính tông truyền của Hội Thánh.

Ngày xưa, các Tông đồ đã nhân danh Đức Giêsu để chữa lành bệnh tật, rao giảng lời Chúa. Ngày nay, các vị mục tử trong Hội Thánh cũng nhân danh Đức Giêsu, rao giảng Lời Chúa, chữa lành những tâm hồn đau thương. Đặc biệt, các ngài là những thừa tác viên của Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch tình yêu và sự hiệp thông trong Hội Thánh.

Ơn gọi Kitô hữu, tự bản chất cũng là ơn gọi làm việc tông đồ, truyền giáo. Mỗi người Kitô hữu phải sẵn sàng cộng tác với các vị mục tử trong Hội Thánh. Đồng thời, noi gương các Tông Đồ, mọi thành phần trong Hội Thánh, tùy theo ơn gọi của mình cần phải dấn thân loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống để Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh được loan báo khắp nơi, ngõ hầu đem lại bình an và ơn cứu độ cho mọi người.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa, chúng con biết rằng nếu không có Chúa, chúng con sẽ không làm gì được. Xin Chúa ở với chúng con luôn mãi, ban ơn giúp sức để chúng con mau mắn thực thi Lời Chúa và đem Lời Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa hãy tỉnh ngộ tâm hồn chúng con khỏi u mê thế gian, khỏi lòng ham mê vật chất, khỏi thói háo danh ham lợi, để chúng con biết trung thành với Chúa, yêu thương và vị tha với mọi người, để được Chúa thương xót cứu thoát cùng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Để tình nghĩa gắn bó mật thiết giữa Chúa và chúng ta ngày càng sâu đậm,  chúng ta đừng quên dành thời giờ tâm sự với Chúa mỗi ngày, nhất là tham dự Thánh lễ và rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào trong lòng chúng ta, giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin cũng như hăng hái loan truyền Tin Mừng của Chúa đến cho những người đang sống chung quanh chúng ta.

 

Hoài Thanh