Đức khôn ngoan nhận biết Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa (15.12.2017 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm B)

Lời Chúa: Mt 11,16-19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói :

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.’

18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

Thằng Bờm

Thằng Bờm có cái quạt mo

Phú ông xin đổi ba bò chín trâu

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu

Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,

Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim

Phú ông xin đổi con chim đồi mồi

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi

Phú ông xin đổi nắm xôi:

Bờm cười.

Câu truyện dân gian phảm ánh một thực tại về sự chọn lựa của con người. Sự chọn lựa ấy luôn tìm theo thỏa mãn cá nhân, lúc đầu có những suy nghĩ tưởng chừng là chin chắn, chắc ăn trong sự chọn lựa như ông phú ông vậy. Cái thích của ông là cái quạt mo, ông muốn đổi cho bằng được, nên ông nghĩ cái quạt mo đổi lấy ba bò chín trâu thì chắc chắn thằng Bờm sẽ đổi. Đâu ngờ, Bờm từ chối. Những tưởng cái quạt mo giá trị rất lớn đối với thằng Bờm, mà của của cải phú ông thì dư thừa, nêm đổi thêm cái giá trị lớn hơn: ao sâu cá mè. Bờm cũng chẳng lấy.

Đến đây, phú ông không đặt đến giá trị cái quạt mo nữa, mà suy nghĩ đến cái thích của thằng Bờm, nên ông đã đổi con chim đồi mồi. Bờm cũng không. Nghĩ về một thực tại Bờm đói, nên ông đổi nắm xôi. Chính cái nắm xôi thằng Bờm mới mong ước. Chính cái nắm xôi mới cho thằng Bờm thoát cơn đói khát.

Đây có phải là sự lựa chọn khôn ngoan của Bờm.

Đúng vậy, Bờm lấy ba bò chín trâu để làm gì, trong khi mình không có tấc đất cắm dùi. Bờm lấy ao sâu cá mè làm gì, con chim làm gì, có giá trị gì đâu với Bờm, đâu đâu cũng có cá có chim. Bờm chọn nắm xôi là đúng, vì nắm xôi nuôi sống được Bờm. Bờm cần sự sống.

Suy niệm:

Tiên tri Malakia đã tiên báo sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế trong đền thánh: Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta! Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người (Mal 3, 1).

Khi đọc lời tiên tri, người khôn ngoan đã có cách lựa chọn để tìm đến với sự sống đời đời. Đó là Đức Giêsu Kito. Sự lựa chọn khôn ngoan đã trở nên hành động. Khi Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa trong đền thờ: Ông Simêon đã chúc tụng Thiên Chúa: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa (Lc 2, 29-30).

Trong đền thờ, cũng có bà tiên tri Anna, cùng đến: Bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel (Lc 2, 38).

Sự sống là điều quý trọng nhất của con người. Từ khi con người phạm tội, thì sự sống trở nên mong manh, như một cơn gió thoảng, đến rồi lại qua, đời người ngắn ngủi. Những ai không khôn ngoan lựa chọn sự sống đời đời, sẽ không nhận biết ra Con Người đến. 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ (Mt 11, 19). Cuộc sống nơi trần gian, nhận biết Thiên Chúa là một điều khôn ngoan. Sống và thực hiện Lời Chúa là hành động khôn ngoan. Khôn ngoan vì ngay ở đời này ta có sự sống và sự sống vĩnh cửu đời sau.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con biết chọn lựa khôn ngoan những điều thuộc về Thiên Chúa ngay trên trần gian này, và thực hiện những điều đó trong cuộc sống hằng ngày. Nhận biết Chúa chính là nguồn sống đời đời và là hạnh phúc vĩnh cữu của chúng con. Amen./.

 

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *