Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật III Mùa Vọng năm B (2011 và 2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa nhật III Mùa Vọng năm C (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A (2016)

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,6-8.19-28) 

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do-thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông : “Ông là ai ?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Kitô.” Họ lại hỏi ông : “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Êlia không ?” Ông nói : “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói.

Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông : “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ ?” Ông Gioan trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

Ngày 14.12.2014

Lễ 5 giờ : Lm. GB. Trần Anh Long

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 7g30 : Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 11.12.2011 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6 g15 : Pt Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Gx Bàn Cờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

.