Luân lý chuyên biệt 01: Khát quát về thần học và thần học luân lý

Thần học online:
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 01: Khát quát về thần học và thần học luân lý

Thần học, nói chung, là môn học nghiên cứu, học hỏi về những gì liên quan đến Thiên Chúa. Thần học được chia làm hai phần : Thần học tín lý và Thần học luân lý.

– Trong Thần học tín lý chúng ta học về những giáo lý đức tin.

– Thần học luân lý dạy những luật luân lý (moral precepts), tức là những điều chúng ta phải giữ, phải thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *