Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2020, 2017, 2014, 2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 11,25-30) 

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Năm 2020:

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Năm 2017:

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2014:

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011:

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Kim Cương

Lễ 17g30 : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

SUY NIỆM