Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2020, 2017, 2014, 2011)

– Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 11,25-30) 

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Năm 2017:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Năm 2014:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Kim Cương

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

SUY NIỆM