Nhiệm hiệp, Cha và Con (23.04.2016 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C)

Lời Chúa: Ga 14,7-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”
8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”

 SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay trình bày về sự liên đới, kết hiệp sâu xa giữa Đức Giêsu và Chúa Cha.

Khi Đức Giêsu giải thích cho ông Tôma về con đường dẫn đến nhà Cha của Người, nơi Người sẽ đến; Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Đức Giêsu là con đường kết nối giữa nhân loại với Chúa Cha; bởi vì Người từ Thiên Chúa mà đến, và Người là Ngôi Hai Thiên Chúa, đã nhập thế, nhập thể làm người để ở giữa các môn đệ và loài người. Đức Giêsu là hình ảnh hữu hình của một Thiên Chúa vô hình; là dung mạo sống động của Thiên Chúa nhân từ, giầu lòng thương xót và tha thứ, muốn cứu độ nhân loại. Trải qua thời gian lâu dài cùng sống, cùng làm việc với Đức Giêsu; các môn đệ được nghe, được chứng kiến những dấu kỳ, phép lạ Người làm để ban phúc lộc cho nhiều người; nhưng các môn đệ vẫn mù mờ chưa nhận ra ngôi vị Thiên Chúa nơi con người của Đức Giêsu.

Lần này, Đức Giêsu khẳng định: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”; điều này cho thấy, muốn biết Chúa Cha thì hãy chiêm ngưỡng và tin vào Đức Giêsu. Nhưng cácmôn đệ vẫn không hiểu nên nài xin với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Các môn đệ muốn thấy một cách tỏ tường về Chúa  Cha theo cảm thức của con người, mà không do đức tin. Trìu mến trách cứ các môn đệ về giới hạn hiểu biết của họ, Đức Giêsu mặc khải một cách rõ ràng hơn: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”… “Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?”

Đức Giêsu giải thích thêm: Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Đức Giêsu đã tỏ lộ ngôi vị Thiên Chúa của Người trong kế hoạch yêu thương của Chúa Cha muốn cứu độ nhân loại đầy tội lỗi: những lời dạy bảo về lẽ thật của Người cho những kẻ cứng lòng đang bước đi trong lầm lạc; những phép lạ Người làm để chữa trị những bệnh tật thể lý giúp người ta tin vào quyền năng Thiên Chúa nơi Người, không do tự ý Người làm nhưng do quyền năng Chúa Cha đang thực hiện nơi Người. Tuy nhiên dân chúng lúc bấy giờ và cả các môn đệ thân tín của Đức Giêsu vẫn chưa nhận ra, chưa tin.

Đức Giêsu mời gọi “Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”; một mầu nhiệm vượt quá trí khôn loài người: Thiên Chúa đã thể hiện lòng nhân hậu, thương xót qua Con Một Người là Đức Giêsu và ngược lại, Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, được mặc khải rõ nét nơi Đức Giêsu; cuộc đời của Đức Giêsu: lời giảng dạy, việc làm của Người đã tỏ bày cách hoàn hảo về Chúa Cha.

Tin Mừng hôm nay mặc khải về sự liên đới, kết hiệp sâu xa giữa Đức Giêsu và Chúa Cha trong công trình cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện để cúu chuộc nhân loại, một sự nhiệm hiệp hoàn hảo trong mầu nhiệm hiệp thông Thiên Chúa Ba Ngôi. Đồng thời, qua giáo huấn của Đức Giêsu, người tỏ bày cho các môn đệ giá trị to lớn của đức tin khi trọn đặt niềm tin ấy nơi Người. Hãy có lòng tin mạnh mẽ rằng Đức Giêsu Na-da-rét là Thiên Chúa thật và là người thật; Người quyền năng như Chúa Cha. Người đã hoàn tất công trình Cứu chuộc nhân loại theo ý muốn Chúa Cha: chịu tử nạn trên thập giá, được mai táng trong mồ và đến ngày thứ ba, Người vinh hiển sống lại và lên trời.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi

– Tin tưởng và phó thác cuộc đời cho vị mục tử là Đức Giêsu Kitô.

– Nỗ lực tìm hiểu và biết rõ mối liên hệ sâu xa giữa Đức Giêsu và Chúa Cha để tin yêu và phụng sự Người trong cuộc sống thường ngày.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được kết hiệp mật thiết với Chúa để nhờ Chúa, con đến được với Chúa Cha là cội nguồn tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại chúng con.

SỐNG TIN MỪNG

Kết hiệp với Đức Giêsu qua thánh lễ, các bí tích và đọc Kinh Thánh, nhất là suy niệm Tin Mừng hằng ngày.