Sách tháng Đức Bà: Ngày XXVII – Việc thứ năm người ta quen làm là năng đọc kinh cầu Ðức Mẹ.

Gốc tích Kinh cầu Ðức Mẹ thì không ai được rõ, vì không có bút tích gì để lại. Chỉ biết rằng, vào khoảng năm 1000, giáo dân mọi nơi đầy lòng sùng kính Ðức Mẹ, đặt ra nhiều kinh có những câu vắn tắt, kế tiếp nhau gọi là Kinh cầu. Những kinh ấy không được duy nhất.

Năm 1601, Ðức Giáo Hoàng Clêmentê truyền giáo dân mọi nơi bỏ các bản kinh khác nhau và nhận bản kinh cầu quen đọc ở nhà thờ Ðức Mẹ Laurêta. Ðến nay mọi nơi chỉ còn đọc một kinh ấy gọi là kinh cầu Ðức Mẹ Laurêta.

 

Cũng như kính Kính Mừng, kinh cầu là một kinh làm đẹp lòng Ðức Mẹ hơn hết. Ðọc kinh ấy người ta lần lượt ca tụng phẩm chức, quyền thế và mọi nhân đức của Ðức Mẹ.

Người ta xưng hô Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô, là Mẹ Ðấng dựng nên muôn vật, là Mẹ Chúa Cứu thế, là Mẹ Ðấng cội rễ mọi ơn lành.

Người ta ca ngợi: Ðức Mẹ là Mẹ trinh khiết, Ðức Mẹ toàn vẹn khiết trinh, Ðức Mẹ vô nhiễm tội truyền, Ðức Mẹ không vương bóng tội, Ðức Mẹ quyền thế cao cả, Ðức Mẹ từ bi lân tuất, Ðức Mẹ trinh trong và bao dung.

Người ta ca tụng lòng từ bi Ðức Mẹ: Ðức Mẹ cứu giúp kẻ khốn cùng, bào chữa các tội nhân, nâng đỡ những người đau khổ, che chở những người đau yếu; người ta suy tôn Ðức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần và các thánh nam nữ. . .

Kinh cầu có 49 câu, mỗi câu là một bông hoa xinh tươi dâng lên Ðức Mẹ, mỗi câu là lời ca dịu dàng, mỗi câu là một bản kinh sốt sắng. Cả kinh cầu là một bản nhạc hùng hồn và êm ái, càng đọc người ta càng vui thích, càng nghe càng thấy dịu dàng. Có người đã thú nhận: ở Lộ Đức, khi con được nghe hàng ngàn người đồng thanh đọc kinh cầu, con có cảm tưởng như được nghe một bản nhạc du dương, lần nào nghe con cũng cảm động chảy nước mắt. Có những tội nhân nghe được kinh ấy, phải thốt lời ăn năn thống hối.

Câu thưa: “Cầu cho chúng con” lại là một tiếng kêu van thảm thiết, như một tên bắn trúng vào trái tim Mẹ, để mở rộng kho từ ái Mẹ. Ðâu đâu khi làm việc kính Ðức Mẹ, người ta cũng đọc Kinh cầu Ðức Mẹ, vì là một kinh diễn tả đầy đủ những đức tính của Ðức Mẹ. Ðọc lên, người ta thấy sốt sắng lạ thường.

Ta phải quý trọng kinh ấy, ta phải năng đọc, và đọc sốt sắng. Ðó là những lời ca tụng đẹp lòng Ðức Mẹ, và những tiếng kêu van thảm thiết nài xin lòng từ ái Mẹ.

Thánh Tích :

Cha Auriêma nói về lòng tôn sùng Ðức Mẹ có kể tích này: Ở Normania bên Pháp, người ta bắt được tướng cướp đem nộp cho nhà chức trách. Nhà chức trách điều tra lý lịch, thấy anh ta đã can án nhiều vụ cướp thì lên án xử tử. Lý hình vừa sắp chém đầu, thì anh ta kêu lên: “Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương cho con được xưng tội trước khi chết”. Người ta sợ hãi liền tìm thầy cả cho anh ta xưng tội. Thầy cả giải tội hỏi anh ta xưa nay có làm việc gì đáng Ðức Mẹ thương, thì anh ta trả lời: “Khi còn bé con siêng năng đọc kinh cầu Ðức Mẹ, và đọc các ngày thứ bảy”.

Suy tích này ta biết Kinh cầu Ðức Mẹ có hiệu lực và người năng đọc kinh ấy được Ðức Mẹ thương yêu dường nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *