Tâm an… (02.08.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C)

Thánh Eusebius ở Vercelli (283?-371)

Lời Chúa: Mt 14,22-36

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy! “, và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến! ” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với! “31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? “32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! “
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người.36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
 

 

 

Phật pháp thuyết giảng: “tâm an vạn sự an; tâm bình thế giới bình”. Nghĩa là nếu trong lòng yên tĩnh (an – ) thì hết thảy mọi sự đều yên ổn; trong lòng phẳng lặng không tham sân si (bình – ) thì thế giới được phẳng lặng, bình yên, thanh thản.

Theo đó thì tất cả mọi vấn đề cuộc sống, từ chiều kích nội tâm đến thực tế đời thường diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, đều do chủ ý ở trong lòng (tâm – ) quyết định cả. Lòng tin có thể làm được mọi sự, và thay đổi mọi tình huống trong cuộc sống. tuy nhiên, mọi sự đều không đơn giản; ngược lại rất khó giải quyết và đi đến chỗ bế tắc không lối thoát. Chính vì thế, mà nhiều người để cho cuộc sống của mình buông trôi không định hướng. Lý do đã đẩy con người đến tình trạng này chính là do họ thiếu hoặc không có niềm tin (tín – ).

Các sách Tin Mừng cho thấy, những phép lạ xảy ra đều do từ lòng tin kiên vững của người xin ơn. Và Chúa Giêsu cũng chỉ làm phép lạ cho những người nào có lòng tin mạnh mẽ vào người.

Hôm nay, thánh Mát-thêu cho người đọc thấy rõ câu chuyện về niềm tin như sau:

Khi phải đối diện với cơn sóng to gió lớn ập đến bất ngờ, các môn đệ đã hết sức hoảng sợ. Họ trông thấy Thầy của mình đi trên mặt biển, và đang tiến gần đến thuyền với mình. Thay vì vui mừng, thì các môn đệ lại gỡ là ma, rồi cả thảy đều sợ hãi và la toáng lên…

Chúa Giêsu đã chủ ý để cho cuồng phong sóng dữ nổi lên như muốn thử thách niềm tin yếu kém của các môn đệ lúc đó xem như thế nào.

Chính thái độ hoài nghi đã làm cho mắt của các môn đệ trở nên mờ tối, khiến các ông không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay lúc đó nữa. các ông chỉ nhìn thấy bóng ma của tối tăm và sự chết chóc kề bên các ông mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã kịp thời trấn an các ông thật đúng lúc: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ !” (Mt 14,27).

Qua biến cố này, Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho các môn đệ thấy quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa ở trên sức mạnh thiên nhiên và buộc các thế lực trần thế phải quy phục Người; đồng thời Chúa cũng dạy cho các ông bài học về sự bất toàn và yếu đuối của con người.

Ngày nay, các Kitô hữu sống đức tin cũng hết sức khó khăn như thánh Phê-rô đi trên mặt biển vậy, vì cũng phải đương đầu trước muôn vàn sóng gió cuộc đời chực chờ nhấn chìm họ bất cứ lúc nào; làm họ mất phương hướng, dẫn đến mất niềm tin vào Thiên Chúa, rồi chấp nhận buông xuôi cuộc đời của mình theo phong ba trần thế.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương nâng đỡ niềm tin yếu kém của chúng con để cho dù có đứng giữa nghi nan của sóng gió cuộc đời, chúng con vẫn luôn đặt trọn niềm tín thác vào Chúa.

Chúa chính là thành lũy bảo vệ cuộc đời chúng con. xin cho chúng con biết vững tin và an vui nép mình bên Chúa. Amen.

CÁT BIỂN