Tẩy rửa chân thật… (17.10.2017 – Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên năm A)

 
Lời Chúa: Lc 11,37-41
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy về sự trong sạch nội tâm.

Nhóm Pha-ri-sêu bắt bẻ Chúa Giê-su và các môn đệ Người đã không rửa tay trước khi ăn, rồi họ cho đó là lỗi luật. Họ chỉ lo chú trọng giữ sạch cái bên ngoài, còn chuyện bên trong thì bỏ mặc cho dù dơ bẩn như thế nào đi nữa.

Nhưng Thiên Chúa thì ngược lại. Ngài thấy tỏ tường cái ẩn ở bên trong lẫn sự phơi bày rõ ràng bên ngoài. Vì chính Thiên Chúa đã làm ra cả cái bên trong lẫn cái bên ngoài.

Chúa Giê-su đã sửa lại não trạng sai lầm của lối sống vụ luật, chỉ lo xem trọng hình thức, mà không hề quan tâm đến điều cốt yếu chính là sự trong sạch của lương tâm và tâm hồn.

Để qua đó, Chúa Giê-su cũng khuyên dạy cho những ai đi theo Người cách thức tẩy rửa cho sạch cái nhơ uế ở bên trong, đó là hãy thực thi bố thí một cách thực tâm (x. Lc 11, 37-41).

Lời Chúa hôm nay đã đánh động tâm hồn tôi rất nhiều. Thiết nghĩ việc rửa tay trước khi ăn là điều tốt nhằm để bảo vệ sức khỏe. Nhưng điều thật sự quan trọng không phải chỉ ở việc tẩy rửa bên ngoài, mà còn phải là việc tẩy rửa bên trong tâm hồn cho thanh sạch bằng những suy nghĩ chân thật và bằng một đời sống công chính.

Khi duyệt xét lại cách thức giữ đạo và sống đạo của mình; chợt nhận giật mình vì bấy lâu nay bản thân tôi đã quá câu nệ hình thức bên ngoài; còn bên trong tâm lòng thì mục ruỗng hôi thối, xấu xa, nhơ nhớp…

Lạy Chúa Giê-su, xin thêm sức cho con biết can đảm từ bỏ cách giữ đạo hình thức; xin soi dẫn cho con biết đi vào chiều sâu của việc sống đạo với một lương tâm trong sạch, và một tâm hồn biết quảng đại với tha nhân. Amen.

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *