Thần học Luân lý 09: Tự do có trách nhiệm

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 9: Tự do có trách nhiệm

“Tự do đích thực là dấu chỉ cao cả nhất của hình ảnh Thiên Chúa trong con người. Bởi vì Thiên Chúa đã muốn để con người tự định liệu, hầu con người tự mình đi tìm Đấng Tạo Dựng và nhờ kết hợp với Ngài con người tiến tới sự hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc. Vậy phẩm giá của con người đòi họ phải hành động theo sự chọn lựa ý thức và tự do, nghĩa là chính con người được thúc đẩy và hướng dẫn tự bên trong, chứ không do bản năng mù quáng hay cưởng chế hoàn toàn bên ngoài. Tự do của con người vì bị tội lỗi làm tổn thương nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa. (GS 17).

Trong bài này, chúng ta tìm hiểu đề tài tự do con người dưới ánh sáng mặc khải. Qua đó, lấy ra ý nghĩa đích thực của hồng ân tự do Thiên Chúa ban cho loài người.

SXz0aWK_Dvo