Thần học luân lý 20: Lương tâm tiền luân lý và luân lý

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 20: Lương tâm trong Kinh Thánh

“Kẻ gian ác tự đưa ra bằng chứng để lên án chính mình là hèn hạ : bị lương tâm dày vò nó luôn cảm thấy mình khổ sở.” (Kn 17,11).

Hiện nay, hạn từ “lương tâm” được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại khác nhau. Nhưng, tất cả đều có chung một  yếu tố: ám chỉ một thực tại liên hệ mật thiết với đời sống cá nhân của con người.

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu lương tâm theo ý nghĩa tiền luân lý và luân lý.

ljSDXsYd01U