Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các sách Ngôn sứ – P.2

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 7: Các sách Ngôn sứ – P.2

“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu”. (Hs 6,6)

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu sách Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, và Ôvađia (Ápđia).
          Sách Đanien được viết nhằm an ủi, khích lệ Dân Chúa giữ vững niềm tin trong cơn thử thách.
          Hôsê sống nỗi bi đát của tình vợ chồng bị phản bội để làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa bị phản bội.
          Sách Giôen gồm 4 chương. Hai chương đầu mô tả tai họa và công bố lời hứa giải thoát. Hai chương sau theo thể loại khải huyền, loan báo cuộc phán xét và kỷ nguyên mới.
          Sách Amốt lên án sự bất công của thành thị, và sẽ đến ngày Thiên Chúa đoán phạt Israen bất trung.
          Sách Ôvađia  phản ánh một chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đề cao sự công thẳng khủng khiếp và quyền năng của Thiên Chúa là Ðấng bênh vực công lý.

SFD_ku0bR6A