Tìm Hiểu Kinh Thánh 13: Tin Mừng theo thánh Luca

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 13: Tin Mừng theo thánh Luca

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.(Lc 1, 30-32)

Tin Mừng Luca được nhiều người ưa thích, vì có lối văn sáng sủa dễ hiểu và bầu khí dễ thương. Tuy vậy, sách Luca cũng đòi hỏi người môn đệ Chúa nhiều.

t_JTalQJCCg