Ý Chúa… (29.11.2016 – Thứ Ba tuần I Mùa Vọng năm A)  

Lời Chúa: Lc 10, 21-24

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

 

Thiên Chúa là tình yêu. Một TÌNH YÊU nguyên tuyền, tuyệt đối, không vơi cạn.

Vì yêu thương nhân loại, Ngài cho Đức Giêsu, người Con của Ngài xuống thế “làm người phàm” để mặc khải Mầu Nhiệm Cứu Độ cho con người. Chính người Con này sẽ là Vua cai trị dân Thiên Chúa trong sự công chính, yêu thương, và sẽ đem lại bình an đích thực cho con người.

Nhưng làm thế nào con người hiểu được chương trình và thánh ý của Thiên Chúa; bởi Thiên Chúa thì khôn ngoan và uy quyền, còn con người thì yếu đuối và giới hạn ?

Từ xa xưa, Thiên Chúa dùng các tiên tri để nói với con người; nhưng họ chỉ mặc khải được phần nào những gì Thiên Chúa muốn bằng ngôn ngữ loài người. Con người vẫn chưa hiểu được Mầu Nhiệm Cứu Độ mà Thiên Chúa dành cho họ.

Hôm nay Tin Mừng cho thấy, chính Chúa Giê-su – qua các môn đệ – Ngài đã mặc khải cho con người tất cả những gì ở nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa Cha; nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được Mầu Nhiệm này. 

Mầu Nhiệm Cứu Độ được rao giảng cho tất cả mọi người. Nhưng những người tự cho mình là khôn ngoan thì không hiểu được. Vì họ cậy dựa, ỷ lại vào sức riêng của mình, họ không nhìn ra được thánh ý Thiên Chúa; họ cho Mầu Nhiệm Cứu Độ là chuyện điên rồ, ngu dại, và ô nhục (x. 1Cr 1,18-31). Trái lại, Mầu Nhiệm Cứu Độ lại được mặc khải cho những kẻ nghèo hèn dốt nát, những người không học cao hiểu rộng; nhưng họ hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa.

Để có thể nhận biết được Thiên Chúa và Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô cách đích thực; con người cần phải nhờ đến Thần Khí Thiên Chúa ngự vào những tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, hay nơi những con người hoàn toàn tự huỷ mình đi để Thiên Chúa trở nên tất cả nơi họ.

Thật là diễm phúc cho những người hèn mọn, ít học khi nghe lời rao giảng của các môn đệ mà  nhận ra Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu.

Thật là diễm phúc cho những ai thấy được những điều các môn đệ thấy (x. Lc 10, 23b)

Tôi cảm thấy sung sướng và thật vui thỏa vì mình cũng là một trong số những người “có phúc” được thấy những điều các môn đệ thấy; và được biết Chúa Giêsu qua Lời của Người trong Tin Mừng cũng như qua sự hướng dẫn của Hội Thánh.

 Mùa Vọng chính là thời gian giúp tôi ý thức tốt hơn việc đón nhận Chúa bằng cách lắng nghe Lời Ngài khi tham dự thánh lễ mỗi ngày, và giúp thực thi lời của Ngài trong chính cuộc sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu xin chúc lành, ban ơn soi sáng và hướng dẫn con trên con đường hoàn thiện tiến về nước trời. Amen.

 

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *